Nieuws

28/09/2018

ZNA Volwassenen Psychiatrie heeft het genoegen u uit te nodigen voor haar symposium naar aanleiding van de pensionering van dr. Annemie Vermassen.

Tijdens dit symposium worden een aantal bouwstenen van de verslavingszorg belicht.

Sprekers

  • dr. Frieda Matthys is psychiater en wetenschapster. Ze is diensthoofd psychiatrie in het UZ Brussel en verbonden aan de VUB. dr. Matthys is uittredend voorzitter ...
28/09/2018

8 november 2018

PRESENTATIE: Het doel van het colloquium "Internering: praktijken, onderzoek en wetgeving; welke evoluties? ", is bruikbare tools te presenteren aan de partners, of ze nu strategisch, klinisch of juridisch zijn ... Via  presentaties van ervaringen en onderzoeken wil het symposium een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg en de organisatie ervan. Het is een unieke kans om...

21/09/2018

In het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie ontwikkelde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een leidraad voor zorginstellingen en zorgnetwerken om aan de slag te gaan met een samenwerkingsverband om de zorgcontinuïteit voor suïcidale personen te versterken. Op deze studievoormiddag wordt de leidraad voorgesteld en komen enkele praktijkvoorbeelden aan bod.
...

21/09/2018

OGGPA brengt u graag op de hoogte van  de volgende editie van het MAP-project, dat vorig jaar startte vanuit de samenwerking tussen de Academie van Wilrijk en OGGPA.

Dit academiejaar stelt de Academie muziek, beeld en woord van Wilrijk opnieuw zijn deuren open voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op 9 oktober vindt de heropvoering van ‘IN LICHT KAN ALLES’ plaats en kunnen...

25/06/2018

Binnen welzijn en de (geestelijke) gezondheidszorg krijgen we steeds meer te maken met 'personen met zwakbegaafdheid of een licht/matig verstandelijke beperking, en/of autismespectrumstoornis, en/of niet-aangeboren hersenletsel met bijkomende psychische problemen. Dat uit zich vaak in "moeilijk verstaanbaar gedrag".

Hulpverleners die het gevoel hebben niet juist te weten hoe deze cliënten in...

25/06/2018

Doelstellingen

Elk jaar maken duizenden mensen ingrijpende gebeurtenissen mee. Een deel van die mensen blijft jaren of zelfs hun hele leven lang kampen met de gevolgen ervan.
 
Elke gebeurtenis die de integratieve capaciteiten van iemand aantast, kan beschouwd worden als ‘traumatogeen’. Daarbij denken we aan wat we zouden kunnen noemen ‘duidelijke’ situaties, zoals natuurlijke...